Tjänster

Vapenservice

Alla som har med vapen att göra är medvetna om vikten av att vapnet hålls i bra skick. Alltifrån säkerhetsaspekterna till precisionen och själva upplevelsen vid jakten eller tävlingen är beroende av att vapnet får en bra översyn, rengöring och service. Sker detta regelbundet och om det genomförs av en kunnig person så innebär det att ett vapen kan fungera utmärkt i många decennier. Om du har några frågor om alltifrån tekniska detaljer eller råd vad gäller service i sin helhet så tveka inte att ta kontakt så pratar vi mer!

Vapenreparation

Reparation av vapen kan ha en mängd anledningar. Ett vapen kan ha drabbats av skador till följd av slitage eller så har bara olyckan varit framme. Man bör även tänka på att vapen som inte använts på länge kan vara i behov av översyn och service och ibland räcker inte detta utan en reparation kan bli nödvändig. Att utföra detta kräver givetvis gedigna tekniska kunskaper och även erfarenhet av olika sorters vapen och tänkbara skador och slitage. Hertzmans Vapen kan erbjuda allt detta, ta gärna kontakt så ser vi vad vi kan göra!

Ombyggnation av vapen

Hertzmans Vapen har en gedigen erfarenhet när det gäller ombyggnation av vapen. Kanske ska bössan förses med en dämpare? Kanske måste i så fall pipan kapas? Vapen kan vara i gott skick och precisionen kan vara oklanderlig men ibland är de obekväma att skjuta med eller så passar de helt enkelt inte skytten. Det är slöseri att låta ett bra vapen bli liggande när en ombyggnation kan lösa sådana problem. Ta kontakt så kommer vi gemensamt fram till vad som blir bäst, kanske har du egna idéer, kanske kan det vara på sin plats med goda råd och tips? Oavsett vad så har du att göra med någon som kan det här med ombyggnation av vapen.

Modifikation

Modifikation av vapen har nästan lika många anledningar som det finns möjligheter. Modifikationer kan ske av praktiska skäl, de kan även ha rent estetiska. Oavsett vad så är det viktigt att detta sker med hänsyn till vapnets funktion, att man ser till dess hanterbarhet och, givetvis till dess effekt. Stor eller liten modifikation? Vad är genomförbart? Vad är lämpligt? När det gäller modifikation av vapen så är det viktigt att aspekter som rör hållbarhet och pålitlighet är i första rummet. Aspekter som alltid varit ledstjärnor för Hertzmans Vapen.